Ghế bar Phonto mặt lõm nguyên tấm

Ghế bar Phonto mặt lõm nguyên tấm
Ghế bar Phonto mặt lõm nguyên tấm
Ghế bar Phonto mặt lõm nguyên tấm
Ghế bar Phonto mặt lõm nguyên tấm
Ghế bar Phonto mặt lõm nguyên tấm
Ghế bar Phonto mặt lõm nguyên tấm
1 / 6
Ghế bar Phonto mặt lõm nguyên tấm
Ghế bar Phonto mặt lõm nguyên tấm
Ghế bar Phonto mặt lõm nguyên tấm
Ghế bar Phonto mặt lõm nguyên tấm
Ghế bar Phonto mặt lõm nguyên tấm
Ghế bar Phonto mặt lõm nguyên tấm

Ghế bar Phonto mặt lõm nguyên tấm

850.000 đ


Các lựa chọn:
Chân sắt sơn tĩnh điện

Gỗ ké nguyên tấm phay âm

Cao 75cm