Ghế bar Neva


Ghế bar Neva
Ghế bar Neva
Ghế bar Neva
Ghế bar Neva
Ghế bar Neva
1 / 5
Ghế bar Neva
Ghế bar Neva
Ghế bar Neva
Ghế bar Neva
Ghế bar Neva

Các lựa chọn:
Ghế bar Neva gỗ ash

Màu gỗ tự nhiên hoạc walnut