Đồng hồ cát KELVIN & HUGHES


Đồng hồ cát KELVIN & HUGHES
1 / 1
Đồng hồ cát đế gỗ

Khung bằng đồng và thủy tinh

Thời gian cát chảy 20p