Đồng hồ cát KELVIN & HUGHES

Đồng hồ cát KELVIN & HUGHES
Đồng hồ cát KELVIN & HUGHES
1 / 2
Đồng hồ cát KELVIN & HUGHES
Đồng hồ cát KELVIN & HUGHES

Đồng hồ cát KELVIN & HUGHES

600.000đ


Các lựa chọn:
Đồng hồ cát đế gỗ

Khung bằng đồng và thủy tinh

Thời gian cát chảy 20p