Chân bàn sofa gỗ sồi 55cm


Chân bàn sofa gỗ sồi 55cm
Chân bàn sofa gỗ sồi 55cm
Chân bàn sofa gỗ sồi 55cm
1 / 3
Chân bàn sofa gỗ sồi 55cm
Chân bàn sofa gỗ sồi 55cm
Chân bàn sofa gỗ sồi 55cm
Chân bàn sofa gỗ sồi

D50cm

H55cm

thích hợp các mặt bàn 50-60-70-80cm

Màu gỗ tự nhiên hoặc màu tự chọn