Chân bàn sofa 3 chĩa 55cm

Chân bàn sofa 3 chĩa 55cm
Chân bàn sofa 3 chĩa 55cm
Chân bàn sofa 3 chĩa 55cm
Chân bàn sofa 3 chĩa 55cm
Chân bàn sofa 3 chĩa 55cm
1 / 5
Chân bàn sofa 3 chĩa 55cm
Chân bàn sofa 3 chĩa 55cm
Chân bàn sofa 3 chĩa 55cm
Chân bàn sofa 3 chĩa 55cm
Chân bàn sofa 3 chĩa 55cm

Chân bàn sofa 3 chĩa 55cm

750.000 đ


Các lựa chọn:
Chân bàn sofa gỗ sồi

D50cm

H55cm

thích hợp các mặt bàn 50-60-70-80cm

Màu gỗ tự nhiên hoặc màu tự chọn

Chân bàn trà sofa 3 chĩa

Cao 55 hoặc 45cm