Chân bàn sắt tĩnh điện viền vàng

Chân bàn sắt tĩnh điện viền vàng
Chân bàn sắt tĩnh điện viền vàng
Chân bàn sắt tĩnh điện viền vàng
Chân bàn sắt tĩnh điện viền vàng
Chân bàn sắt tĩnh điện viền vàng
1 / 5
Chân bàn sắt tĩnh điện viền vàng
Chân bàn sắt tĩnh điện viền vàng
Chân bàn sắt tĩnh điện viền vàng
Chân bàn sắt tĩnh điện viền vàng
Chân bàn sắt tĩnh điện viền vàng

Chân bàn sắt tĩnh điện viền vàng

2.000.000 đ


Các lựa chọn:
Chân sắt sơn tĩnh điện cho bàn 1m4-1m6