Bộ bàn ăn Loft 1m6


Bộ bàn ăn Loft 1m6
1 / 1

Các lựa chọn:
Chân bàn sắt sơn tĩnh điện bọc vàng

Đá Volakas nhân tạo 1m6

Ghế nhập chân sắt sơn tĩnh điện bọc vàng, simili giả da công nghiệp