Bàn trà Grace gỗ ash


Bàn trà Grace gỗ ash
Bàn trà Grace gỗ ash
1 / 2
Bàn trà Grace gỗ ash
Bàn trà Grace gỗ ash

Các lựa chọn:
4 Chân gỗ sồi

Mặt đá Moka đường kính 65-70cm

Chiều cao 45cm