Bàn Louis cổ điển


Bàn Louis cổ điển
Bàn Louis cổ điển
Bàn Louis cổ điển
Bàn Louis cổ điển
1 / 4
Bàn Louis cổ điển
Bàn Louis cổ điển
Bàn Louis cổ điển
Bàn Louis cổ điển

Các lựa chọn:
Bàn Louis chân tiện

Mặt đá trắng sứ 1m4-90

Khung gỗ cao su,chân tiện gỗ dầu

Hình ảnh trên là bàn #Louis đi với 4 ghế Louis