Bàn Louis cổ điển 1m4


Bàn Louis cổ điển 1m4
Bàn Louis cổ điển 1m4
Bàn Louis cổ điển 1m4
Bàn Louis cổ điển 1m4
1 / 4
Bàn Louis cổ điển 1m4
Bàn Louis cổ điển 1m4
Bàn Louis cổ điển 1m4
Bàn Louis cổ điển 1m4

Các lựa chọn:
Bàn Louis chân tiện

Mặt đá trắng sứ 1m4-90

Khung gỗ cao su,chân tiện gỗ dầu

Hình ảnh trên là bàn #Louis đi với 4 ghế Louis(1500k/c)