Bàn làm việc HX12


Bàn làm việc HX12
Bàn làm việc HX12
Bàn làm việc HX12
Bàn làm việc HX12
Bàn làm việc HX12
Bàn làm việc HX12
Bàn làm việc HX12
Bàn làm việc HX12
1 / 8
Bàn làm việc HX12
Bàn làm việc HX12
Bàn làm việc HX12
Bàn làm việc HX12
Bàn làm việc HX12
Bàn làm việc HX12
Bàn làm việc HX12
Bàn làm việc HX12
Bàn phấnv -vBàn làm việc

Gỗ gồi

Màu gỗ tự nhiên hoặc màu walnut

Kích thước 1m2-60 cao 75cm