Bàn làm việc Hillsdale Kids and Teen


Bàn làm việc Hillsdale Kids and Teen
Bàn làm việc Hillsdale Kids and Teen
Bàn làm việc Hillsdale Kids and Teen
Bàn làm việc Hillsdale Kids and Teen
Bàn làm việc Hillsdale Kids and Teen
1 / 5
Bàn làm việc Hillsdale Kids and Teen
Bàn làm việc Hillsdale Kids and Teen
Bàn làm việc Hillsdale Kids and Teen
Bàn làm việc Hillsdale Kids and Teen
Bàn làm việc Hillsdale Kids and Teen

Các lựa chọn:
Chất liệu gỗ tràm

1,2*0,7*0,75m

Width 23 3/4"

Depth 48 3/4"

Height 30"

Weight 67.2 lb

Carton Width 28.5

Carton Depth 51.63

Carton Height 16.25

Carton Weight 69.2 lb

www.hennenfurniture.com/hil...

#s9