Vòng sắt để chậu cây 10c

Vòng sắt để chậu cây 10c
Vòng sắt để chậu cây 10c
Vòng sắt để chậu cây 10c
Vòng sắt để chậu cây 10c
Vòng sắt để chậu cây 10c
1 / 5
Vòng sắt để chậu cây 10c
Vòng sắt để chậu cây 10c
Vòng sắt để chậu cây 10c
Vòng sắt để chậu cây 10c
Vòng sắt để chậu cây 10c

Vòng sắt để chậu cây 10c

120.000đ


Các lựa chọn:
Sắt sơn tĩnh điện

Đường kính 8cm và 10cm

Giá 120k/10 cái

1c giá lẻ 15k/c