Tượng Phật gốm


Tượng Phật gốm
Tượng Phật gốm
Tượng Phật gốm
Tượng Phật gốm
Tượng Phật gốm
Tượng Phật gốm
1 / 6
Tượng Phật gốm
Tượng Phật gốm
Tượng Phật gốm
Tượng Phật gốm
Tượng Phật gốm
Tượng Phật gốm
Bằng gốm

Cao 30cm

Rộng 15cm

Ngang 22cm

CÓ hộp đựng rất đẹp