Tủ đầu giường Vintage


Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
1 / 12
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Tủ đầu giường Vintage
Ngang 64 x Sâu 46 x Cao 73 cm

Gỗ tràm

Nguyên thùng xuất khẩu

Phong cách cổ điển với những vết xước trên gỗ

Ray trượt dấu chìm tinh tế

#S3