Ghế văn phòng chân vuông,lưng X

Ghế văn phòng chân vuông,lưng X
Ghế văn phòng chân vuông,lưng X
Ghế văn phòng chân vuông,lưng X
Ghế văn phòng chân vuông,lưng X
Ghế văn phòng chân vuông,lưng X
Ghế văn phòng chân vuông,lưng X
Ghế văn phòng chân vuông,lưng X
1 / 7
Ghế văn phòng chân vuông,lưng X
Ghế văn phòng chân vuông,lưng X
Ghế văn phòng chân vuông,lưng X
Ghế văn phòng chân vuông,lưng X
Ghế văn phòng chân vuông,lưng X
Ghế văn phòng chân vuông,lưng X
Ghế văn phòng chân vuông,lưng X

Ghế văn phòng chân vuông,lưng X

1.200.000đ


Các lựa chọn:
Chân nhựa , lưng lưới

Màu trắng 1200k

Xám ,đen 1250k