Ghế bập bênh


Ghế bập bênh
Ghế bập bênh
Ghế bập bênh
Ghế bập bênh
Ghế bập bênh
1 / 5
Ghế bập bênh
Ghế bập bênh
Ghế bập bênh
Ghế bập bênh
Ghế bập bênh

Các lựa chọn:
Gỗ tần bì

Vải nhung, nỉ , simili...

màu sắc tuỳ chọn