Chân bàn gỗ

Chân bàn gỗ
Chân bàn gỗ
1 / 2
Chân bàn gỗ
Chân bàn gỗ

Chân bàn gỗ

2.500.000 đ


Các lựa chọn:
Gỗ tần bì - Ash

Thích hợp cho mặt bàn gỗ hay đá 1m8