Chân bàn gang đầu lân


Chân bàn gang đầu lân
Chân bàn gang đầu lân
Chân bàn gang đầu lân
Chân bàn gang đầu lân
Chân bàn gang đầu lân
1 / 5
Chân bàn gang đầu lân
Chân bàn gang đầu lân
Chân bàn gang đầu lân
Chân bàn gang đầu lân
Chân bàn gang đầu lân

Các lựa chọn:
Chân bàn cafe gang

Siêu nặng

Dễ dàng vận chuyển và lắp ráp