Cặp voi vàng trang trí - tân cổ điển


Cặp voi vàng trang trí -  tân cổ điển
Cặp voi vàng trang trí -  tân cổ điển
Cặp voi vàng trang trí -  tân cổ điển
Cặp voi vàng trang trí -  tân cổ điển
1 / 4
Cặp voi vàng trang trí -  tân cổ điển
Cặp voi vàng trang trí -  tân cổ điển
Cặp voi vàng trang trí -  tân cổ điển
Cặp voi vàng trang trí -  tân cổ điển
Cặp #voi vàng con to con nhỏ đang hất vòi lên. Trên thân có các hoạ tiết hoa văn trang trí

Voi lớn : Cao 31cm x Rộng 17cm

Voi nhỏ : Cao 19cm x Rộng 9cm

Cặp voi vàng trang trí - Đồ trang trí tân cổ điển