Bàn xoay 1m2-1m8 đen bóng,nhám

Bàn xoay 1m2-1m8 đen bóng,nhám
Bàn xoay 1m2-1m8 đen bóng,nhám
Bàn xoay 1m2-1m8 đen bóng,nhám
Bàn xoay 1m2-1m8 đen bóng,nhám
1 / 4
Bàn xoay 1m2-1m8 đen bóng,nhám
Bàn xoay 1m2-1m8 đen bóng,nhám
Bàn xoay 1m2-1m8 đen bóng,nhám
Bàn xoay 1m2-1m8 đen bóng,nhám

Bàn xoay 1m2-1m8 đen bóng,nhám

9.500.000đ


Các lựa chọn:
Có 2 màu

Đen bóng và đen nhám