Bàn trà phay âm

Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
1 / 13
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm

Bàn trà phay âm

2.000.000 đ


Các lựa chọn:
Đặt hàng theo kích thước tuỳ chọn

Gỗ Ash

Màu sắc PU tuỳ chọn

Thời gian 4-7 ngày tuỳ theo độ khó

Giá có thể thay đổi tùy theo kích thước