Bàn trà phay âm

Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
1 / 6
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm
Bàn trà phay âm

Bàn trà phay âm

2.000.000 đ


Các lựa chọn:
Đặt hàng theo kích thước tuỳ chọn

Gỗ Ash

Màu sắc PU tuỳ chọn

Thời gian 4-7 ngày tuỳ theo độ khó