Bàn trà ngoài trời


Bàn trà ngoài trời
Bàn trà ngoài trời
1 / 2
Bàn trà ngoài trời
Bàn trà ngoài trời

Các lựa chọn:
Chân sắt sơn tĩnh điện
Mặt nhựa giả đá
Cao 75cm
mặt tròn đường kính 60cm