Bàn ăn Chunky Solid Oak 180 x 90 x 78 cm


Bàn ăn Chunky Solid Oak 180 x 90 x 78 cm
Bàn ăn Chunky Solid Oak 180 x 90 x 78 cm
1 / 2
Bàn ăn Chunky Solid Oak 180 x 90 x 78 cm
Bàn ăn Chunky Solid Oak 180 x 90 x 78 cm
Chunky Solid Oak

Kích thước 180 x 90 x 78 cm

Trọng lượng 80kg