Tủ áo Gỗ sồi Mỹ Mr83


Tủ áo Gỗ sồi Mỹ Mr83
Tủ áo Gỗ sồi Mỹ Mr83
1 / 2
Tủ áo Gỗ sồi Mỹ Mr83
Tủ áo Gỗ sồi Mỹ Mr83

Các lựa chọn:
Tủ áo Gỗ sồi mỹ nhập khẩu, tẩm sấy chuẩn

Lưu ý : gỗ dày 2,2cm thay vì 1,8cm như các sản phẩm thông thường

+) 1m8 x 2m x 60 : 10 500 000 ( 4 cánh )

+)2m x 2m x 60 : 11 500 000 ( 4 cánh )

+) 2m2 x 6 0 x 2m ( D x R x C ) : 12 500 000 ( 4 cánh )

#Tu #Tuquanao #Tugo