Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện


Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
1 / 10
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện
Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ Chạm Tứ Diện

Các lựa chọn:
Bộ trường được chạm tứ diện, tựa chạm Tích Cổ đồ - đẹp & ý nghĩa thể hiện tinh hoa của văn học thời xưa

Bộ gồm 2 trường dài chắc khỏe diện tích ngồi thoải mái 1 bàn lớn và 2 bàn kẹp đều được đục chạm theo lối Huế xưa.

• Kích Thước:

Trường kỷ: cao 1m15, sâu 55cm, dài 1m90

Bàn: dài 1m12, cao 80cm, rộng 55cm

Bàn kẹp: dài 36cm, rộng 46cm, cao 70 cm

Xem thêm tại: dogoducnguyen.com/san-pham/...

Liên hệ: 0943.593.475