Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn


Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
1 / 9
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh Tứ Quý, Tranh Khảm Ốc, Tranh Treo Tường, Cuốn Thư - Qùa Biếu Tặn
Tranh tứ quý lối cổ bao gồm: mẫu đơn- sen- cúc- mai, Trúc – cúc – mai – lan… tượng trưng cho bốn mùa xuân- hạ- thu- đông.

Chất liệu: Gỗ tự nhiên quý hiếm + Ốc trần loại 1

Công dụng: trang trí nhà cửa, đình chùa, nhà thờ…trang trọng, quý phái ngoài ra tranh tứ quý còn được dùng làm quà biếu, tặng trong các dịp lễ, tết đặc biệt là mừng tân gia nhà mới.

Xem chi tiết tại: dogoducnguyen.com/san-pham/...

Liên Hệ: 0943.593.475