THANH LÝ TỦ MỚI 100% GỖ GIÁ RẺ


THANH LÝ TỦ MỚI 100% GỖ GIÁ RẺ
THANH LÝ TỦ MỚI 100% GỖ GIÁ RẺ
THANH LÝ TỦ MỚI 100% GỖ GIÁ RẺ
THANH LÝ TỦ MỚI 100% GỖ GIÁ RẺ
THANH LÝ TỦ MỚI 100% GỖ GIÁ RẺ
1 / 5
THANH LÝ TỦ MỚI 100% GỖ GIÁ RẺ
THANH LÝ TỦ MỚI 100% GỖ GIÁ RẺ
THANH LÝ TỦ MỚI 100% GỖ GIÁ RẺ
THANH LÝ TỦ MỚI 100% GỖ GIÁ RẺ
THANH LÝ TỦ MỚI 100% GỖ GIÁ RẺ
Thanh lý 5 chiếc tủ xuất khẩu đựng đồ , trang trí rất đẹp và chắc chắn, tủ rất nặng.

100% gỗ

Tủ cao: cao 1m4x 1m ( rộng) x sâu 46cm. Giá 2,8tr

Ở ngoài rất đẹp, hàng rất chắc chắn và nặng.