THANH LÝ GIƯỜNG XUẤT KHẨU THƯƠNG HIỆU ASHLEY


THANH LÝ GIƯỜNG XUẤT KHẨU THƯƠNG HIỆU ASHLEY
THANH LÝ GIƯỜNG XUẤT KHẨU THƯƠNG HIỆU ASHLEY
THANH LÝ GIƯỜNG XUẤT KHẨU THƯƠNG HIỆU ASHLEY
THANH LÝ GIƯỜNG XUẤT KHẨU THƯƠNG HIỆU ASHLEY
THANH LÝ GIƯỜNG XUẤT KHẨU THƯƠNG HIỆU ASHLEY
1 / 5
THANH LÝ GIƯỜNG XUẤT KHẨU THƯƠNG HIỆU ASHLEY
THANH LÝ GIƯỜNG XUẤT KHẨU THƯƠNG HIỆU ASHLEY
THANH LÝ GIƯỜNG XUẤT KHẨU THƯƠNG HIỆU ASHLEY
THANH LÝ GIƯỜNG XUẤT KHẨU THƯƠNG HIỆU ASHLEY
THANH LÝ GIƯỜNG XUẤT KHẨU THƯƠNG HIỆU ASHLEY
Duy nhất 5 giường Ashley xuất dư theo phong cách Châu Âu.

Giường có 4 hộc đuôi to đựng đồ. Rất đẹp.

Giường còn nguyên thùng hôp

Kích thước: 2mx2m