THANH LÝ GIƯỜNG GỖ XUẤT 1M6X2M


THANH LÝ GIƯỜNG GỖ XUẤT 1M6X2M
THANH LÝ GIƯỜNG GỖ XUẤT 1M6X2M
THANH LÝ GIƯỜNG GỖ XUẤT 1M6X2M
THANH LÝ GIƯỜNG GỖ XUẤT 1M6X2M
1 / 4
THANH LÝ GIƯỜNG GỖ XUẤT 1M6X2M
THANH LÝ GIƯỜNG GỖ XUẤT 1M6X2M
THANH LÝ GIƯỜNG GỖ XUẤT 1M6X2M
THANH LÝ GIƯỜNG GỖ XUẤT 1M6X2M
Còn dư 4 chiếc giường gỗ xuất khẩu 1m6x2m mới. Giương có 2 hộc đuôi tiện lợi. Thanh lý: 4,2 tr/ cái