THANH LÝ GIƯỜNG GỖ SỒI TRẮNG 100% LOẠI 1


THANH LÝ GIƯỜNG GỖ SỒI TRẮNG 100% LOẠI 1
THANH LÝ GIƯỜNG GỖ SỒI TRẮNG 100% LOẠI 1
1 / 2
THANH LÝ GIƯỜNG GỖ SỒI TRẮNG 100% LOẠI 1
THANH LÝ GIƯỜNG GỖ SỒI TRẮNG 100% LOẠI 1
THANH LÝ 1O GIƯỜNG GỖ SỒI TRẮNG NHẬP 100% GỖ LOẠI 1.

Thanh lý giường gỗ sồi trắng loại 1. Gỗ sồi nhập, đã được xử lý hết mối mọt, cong vênh.

Kích thước: 1m6x2m. Giá 3tr1

Lấy từ 5 cái. Giá 2tr9