Thảm 3D lát sàn- sản xuất theo yêu cầu


Thảm 3D lát sàn- sản xuất theo yêu cầu
Thảm 3D lát sàn- sản xuất theo yêu cầu
Thảm 3D lát sàn- sản xuất theo yêu cầu
Thảm 3D lát sàn- sản xuất theo yêu cầu
Thảm 3D lát sàn- sản xuất theo yêu cầu
1 / 5
Thảm 3D lát sàn- sản xuất theo yêu cầu
Thảm 3D lát sàn- sản xuất theo yêu cầu
Thảm 3D lát sàn- sản xuất theo yêu cầu
Thảm 3D lát sàn- sản xuất theo yêu cầu
Thảm 3D lát sàn- sản xuất theo yêu cầu

Các lựa chọn:
Liên hệ: 0978 097 458

Chất liệu: thảm gạch men vi tinh khắc kim

Kích thước: 1,2x1,8m và 1,6x2,4m

Nhận đặt hàng chuyển đi toàn quốc

Địa chỉ: 11TT31 KDT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội