Sofa bed 2 in 1


Sofa bed 2 in 1
Sofa bed 2 in 1
Sofa bed 2 in 1
Sofa bed 2 in 1
1 / 4
Sofa bed 2 in 1
Sofa bed 2 in 1
Sofa bed 2 in 1
Sofa bed 2 in 1
Kích thước 168*86*33cm

Chất liệu: vải bố

Chức năng:

Ghế Sofa và thành giường