Sofa băng 1m8

Sofa băng 1m8
Sofa băng 1m8
Sofa băng 1m8
Sofa băng 1m8
Sofa băng 1m8
1 / 5
Sofa băng 1m8
Sofa băng 1m8
Sofa băng 1m8
Sofa băng 1m8
Sofa băng 1m8

Sofa băng 1m8

5.200.000 đ


Các lựa chọn:
Sofa băng

Kích thướt 1m8 x 80cm

Vải bố/nhung

Có thiết kế màu sắc kích thướt, kiểu dáng theo yêu cầu.