Quạt Treo Tường KWP - 1435


Quạt Treo Tường KWP - 1435
Quạt Treo Tường KWP - 1435
Quạt Treo Tường KWP - 1435
Quạt Treo Tường KWP - 1435
1 / 4
Quạt Treo Tường KWP - 1435
Quạt Treo Tường KWP - 1435
Quạt Treo Tường KWP - 1435
Quạt Treo Tường KWP - 1435

Các lựa chọn:
Công suất:65 W

Kích thước: 420 x 350 x 425 mm

Khối lượng: 8 kg

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 2 năm