Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món


Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món
Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món
Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món
Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món
Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món
Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món
Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món
Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món
1 / 8
Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món
Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món
Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món
Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món
Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món
Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món
Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món
Louis Hoa Lá Tây Pháp 9 Món
Bộ ghế được lấy cảm hứng từ nghệ thuật cổ đển pháp.

Chạm khắc hình tượng hoa lá tây vô cùng tinh xảo, cầu kỳ, các đường nét mềm mại, thoải mái khi ngồi.

Gồm có 9 món: 4 ghế đơn + 2 ghế dài + 1 bàn lớn + 2 bàn kẹp.

Xem thông tin chi tiết tại: dogoducnguyen.com/san-pham/...

Liên hệ: 0943.593.475