Ghế bar gỗ sồi


Ghế bar gỗ sồi
Ghế bar gỗ sồi
Ghế bar gỗ sồi
1 / 3
Ghế bar gỗ sồi
Ghế bar gỗ sồi
Ghế bar gỗ sồi

Các lựa chọn:
Ghế bar, toàn bộ gỗ sồi