Gạch tranh 3d lục bình ngọc xanh


Gạch tranh 3d lục bình ngọc xanh
Gạch tranh 3d lục bình ngọc xanh
Gạch tranh 3d lục bình ngọc xanh
Gạch tranh 3d lục bình ngọc xanh
1 / 4
Gạch tranh 3d lục bình ngọc xanh
Gạch tranh 3d lục bình ngọc xanh
Gạch tranh 3d lục bình ngọc xanh
Gạch tranh 3d lục bình ngọc xanh
Gạch tranh 3d lục bình ngọc xanh > 0981 809 295

Chất liệu: tranh 3d in trên gạch phủ bóng

Kích thước in tranh phổ thông: 1,2x1,8m

Nhận đặt in tranh theo yêu cầu ghép từ khổ 60x60cm và 80x80cm