Gạch thảm đen cổ điển sang trọng


Gạch thảm đen cổ điển sang trọng
Gạch thảm đen cổ điển sang trọng
Gạch thảm đen cổ điển sang trọng
Gạch thảm đen cổ điển sang trọng
1 / 4
Gạch thảm đen cổ điển sang trọng
Gạch thảm đen cổ điển sang trọng
Gạch thảm đen cổ điển sang trọng
Gạch thảm đen cổ điển sang trọng
Gạch thảm đen sang trọng trang trí tường

Kích thước: 1,2x1,8m và 1,6x2,4m

Chất liệu: gạch thảm vi tinh khắc ánh kim

Khổ gạch: 60x60cm và 80x80cm ghép lại

Liên hệ: 0987 446 026