Đồng Hồ Gỗ Lũa Sơn Epoxy


Đồng Hồ Gỗ Lũa Sơn Epoxy
Đồng Hồ Gỗ Lũa Sơn Epoxy
1 / 2
Đồng Hồ Gỗ Lũa Sơn Epoxy
Đồng Hồ Gỗ Lũa Sơn Epoxy
Đồng Hồ Epoxy kết hợp gỗ lũa

Phiên bản giới hạn, sản xuất rất ít. Mỗi cái là duy nhất.

Đường kính: 40 cm, độ dày 5 cm

Là hàng thủ công, sản xuất tại VN, kim và đồng hồ bảo hành 1 năm.