Chân bàn sắt sofa hoặc bàn cafe


Chân bàn sắt sofa hoặc bàn cafe
Chân bàn sắt sofa hoặc bàn cafe
1 / 2
Chân bàn sắt sofa hoặc bàn cafe
Chân bàn sắt sofa hoặc bàn cafe
Chân cao 70cm

Chất liệu sơn tĩnh điện

Gắn mặt gỗ hoặc mặt đá đều được