Chân bàn giả cổ HXC2


Chân bàn giả cổ HXC2
Chân bàn giả cổ HXC2
Chân bàn giả cổ HXC2
1 / 3
Chân bàn giả cổ HXC2
Chân bàn giả cổ HXC2
Chân bàn giả cổ HXC2
THÔNG TIN

Kích thước:

Chiều cao 40 cm.

Chất liệu:

Chân Sắt tròn 1ly4, sơn tĩnh điện.

Màu sắc:

Màu đồng vệt đen giả cổ.

GIÁ 160K/1CÁI