Chân bàn giả cổ HXC1


Chân bàn giả cổ HXC1
Chân bàn giả cổ HXC1
Chân bàn giả cổ HXC1
Chân bàn giả cổ HXC1
Chân bàn giả cổ HXC1
1 / 5
Chân bàn giả cổ HXC1
Chân bàn giả cổ HXC1
Chân bàn giả cổ HXC1
Chân bàn giả cổ HXC1
Chân bàn giả cổ HXC1
Kích thước:

Chiều cao 40 cm.

Chất liệu:

Chân Sắt tròn 1ly4, sơn tĩnh điện.

Màu sắc:

Màu đồng vệt đen giả cổ.

GIÁ 120K/1CÁI