Cặp chân bàn sắt sơn tính điện


Cặp chân bàn sắt sơn tính điện
1 / 1
Chân bàn sắt sơn tĩnh điện cao cấp

Sắt hộp 4x8 cm, cao 70cm, ngang 70cm

Màu sắc: màu đen