Cặp Chân Bàn Làm Việc Sơn Tĩnh Điện


Cặp Chân Bàn Làm Việc Sơn Tĩnh Điện
1 / 1
Chân bàn sắt sơn tĩnh điện

Kích thước: Sắt hộp 2x5, cao 70, ngang 50

Màu Đen