Cặp bàn sofa chân sắt sơn tĩnh điện


Cặp bàn sofa chân sắt sơn tĩnh điện
1 / 1
Mặt bàn đá xà cừ: đường kính 50 cm (bàn lớn) - 45cm (bàn nhỏ)

Chân bàn sắt sơn tĩnh điện: cao 55cm (bàn lớn) - 45cm (bàn nhỏ)