Bộ gạch chiếu nghỉ, gạch thảm trang trí 1,2x1,2m


Bộ gạch chiếu nghỉ, gạch thảm trang trí 1,2x1,2m
Bộ gạch chiếu nghỉ, gạch thảm trang trí 1,2x1,2m
Bộ gạch chiếu nghỉ, gạch thảm trang trí 1,2x1,2m
Bộ gạch chiếu nghỉ, gạch thảm trang trí 1,2x1,2m
1 / 4
Bộ gạch chiếu nghỉ, gạch thảm trang trí 1,2x1,2m
Bộ gạch chiếu nghỉ, gạch thảm trang trí 1,2x1,2m
Bộ gạch chiếu nghỉ, gạch thảm trang trí 1,2x1,2m
Bộ gạch chiếu nghỉ, gạch thảm trang trí 1,2x1,2m
Bộ gạch chiếu nghỉ, gạch thảm trang trí 1,2x1,2m> 0981 809 295

Tranh gạch thảm trang trí , chiếu nghỉ hoa lát cầu tháng

Kích thước : 1200x1200mm

Khổ gạch: 600x600MM

Chất liệu: thảm gạch vi tinh phủ kính khắc kim

Nhận đặt in thảm theo kích thước yêu cầu