bộ bàn ăn 6 ghế đá tự nhiên


bộ bàn ăn 6 ghế đá tự nhiên
bộ bàn ăn 6 ghế đá tự nhiên
bộ bàn ăn 6 ghế đá tự nhiên
bộ bàn ăn 6 ghế đá tự nhiên
bộ bàn ăn 6 ghế đá tự nhiên
bộ bàn ăn 6 ghế đá tự nhiên
1 / 6
bộ bàn ăn 6 ghế đá tự nhiên
bộ bàn ăn 6 ghế đá tự nhiên
bộ bàn ăn 6 ghế đá tự nhiên
bộ bàn ăn 6 ghế đá tự nhiên
bộ bàn ăn 6 ghế đá tự nhiên
bộ bàn ăn 6 ghế đá tự nhiên

Các lựa chọn:
Khung gỗ Ash

Chân ghế bịch đồng

Mặt đá Marble tự nhiên

1 bàn 1m6+ 6 ghế

Simili hoặc vải bọc màu tự chọn