Bộ àn ăn wheel MM1


Bộ àn ăn wheel MM1
Bộ àn ăn wheel MM1
Bộ àn ăn wheel MM1
1 / 3
Bộ àn ăn wheel MM1
Bộ àn ăn wheel MM1
Bộ àn ăn wheel MM1

Các lựa chọn:
Bộ bàn ăn Table Wheel gồm: 1 bàn tròn + 4 ghế đơn

Kích thước bàn:

Đường kính 100 x Cao75 cm.

Chất liệu:

Khung gỗ, bề mặt MDF.

Màu sắc:

Màu đen.

#Banan #Wheel