Bàn vi tính chân kim loại t@ble


Bàn vi tính chân kim loại t@ble
Bàn vi tính chân kim loại t@ble
Bàn vi tính chân kim loại t@ble
1 / 3
Bàn vi tính chân kim loại t@ble
Bàn vi tính chân kim loại t@ble
Bàn vi tính chân kim loại t@ble

Các lựa chọn:
1m2 *0,6m* 0,75m

mặt gỗ mdf

chân sắt ống dày, kim loại sơn tĩnh điện

Hàng xài rồi thanh lý